NHẬN GIA CÔNG ĐÓNG GÓI ĐƯỜNG QUE GIÁ RẺ

Máy đóng gói đường que được sản xuất bởi máy đóng gói NY TECH có khả năng tự động kích hoạch động cơ cấp liệu, tự động mở rộng bao để nạp liệu